Sociale kaart: vinden wat bij u past
Wanneer u weet wat er bij u in de buurt te doen is, dan maakt deze kennis het u makkelijk om te kiezen. Kiezen of u wel of niet aan een of meer van de activiteiten in uw omgeving mee zult doen. Dit heet kortgezegd: ‘kennis van de sociale kaart’.

De sociale kaart onder de loep
De sociale kaart is als het ware een groot overzicht bij wie, je waarvoor moet zijn. Een kaart waarop heel veel onderwerpen een plaats hebben. Hieronder volgt een greep uit de mogelijkheden:

·           geld: uitkering, huur- en zorgtoeslag, tegemoetkomingen
·           huisvesting: woningbouwvereniging, beschermd/begeleid wonen, centraal wonen, anti-kraak, noodopvang, nachtopvang, pension, kamerbewoning, studentenhuisvesting
·           dagbesteding en werk: dagbestedingsprojecten, centrum voor werk en inkomen, vrijwilligerscentrale, uitzendbureaus
·           sociale contacten: verenigingen, huiskamerprojecten, internetsites
·           vrije tijd: sportscholen, bibliotheken, muzieklessen, bioscoop, (goedkope) restaurants
·           diversen: inburgeringscursussen, gewichtsvermindering, juridische bijstand (wetswinkel), patiëntenverenigingen, familieverenigingen, geloofsgemeenschappen, bijbelvereniging, apotheken, thuiszorg, gespecialiseerde gezinszorg en wijkagent


Noem iets en er is wel een organisatie of club voor. Er is voor elk wat wils. De sociale kaart is altijd in beweging en is op veel plekken te vinden. In de buurt- of wijkkranten, huis-aan-huisbladen, gemeentelijke publicaties, posters van welzijnsinstellingen en vooral in hoofden van veel mensen. En niet alleen in hoofden van hulpverleners. De kaart bestaat uit namen, adressen en telefoonnummers van mensen en instanties. Deze lijst met namen kunt u zelf samenstellen en steeds verder uitbreiden. Naar wat bij u past en u verder helpt.

Hoe vindt u wat bij u past?
Bedenk als eerste dat het ontdekken van wat bij u past een zoektocht kan zijn. Wat maakt u blijer, gelukkiger? Soms zitten uw nieuwe schoenen direct als gegoten, soms moeten ze worden ingelopen en soms zijn steunzolen een goede oplossing. Bepaal eerst op welk terrein u iets zoekt: wonen, werken, leren, dagbesteding, relaties, financiën of ondersteuning bij ziekte.

Denk na over uw vraag of wens. Schrijf deze op. Overleg met familie/vrienden of met uw hulpverlener bij welke instantie/organisatie u met die vraag of wens het beste terecht kunt. Vraag vooral of ze ook van iemand een naam hebben, een contactpersoon. Bekijk wanneer u daar terecht kunt of wanneer u kunt bellen. Googelen kan erg helpen of kijken naar openingstijden bijvoorbeeld. Bedenk altijd een ‘wat-als-vraag’. Schrijf deze ook op. ‘Wat-als-vragen’ zijn vragen over andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld; “Als ik bij u niet aan het goede adres ben, bij wie zou ik wel antwoord op mijn vraag kunnen krijgen?” Niet alles wat u wilt is ook direct in de buurt. Houd daarmee rekening tijdens uw zoektocht naar wat bij u past.

Wanneer u denkt de juiste persoon te spreken, gaat u uw wens meer omschrijven. Bijvoorbeeld ‘kleine dagbesteding met prettige sfeer’ of ‘grote ruimte met veel mensen waarin ik mijn eigen gang kan gaan’. U kunt ook denken aan wat het u eventueel kost en of u bereid bent dit bedrag te betalen bij de keuze van bijvoorbeeld een sportschool. In deze zoektocht kunt u zich ook laten adviseren door het Maatschappelijk Steunsysteem, waarover meer verderop in deze nieuwsbrief.

Tip: maak uw eigen sociale kaart!
Maak een overzicht van uw eigen persoonlijke sociale kaart. Noteer de namen van instanties en personen met wie u contact hebt (gehad). En verzamel bijbehorende adresgegevens, e-mailadressen en websites. U kunt ook nog categorieën aanbrengen, bijvoorbeeld: huisvesting, dagbesteding/werk, sociale contacten etc.
Het kan ook handig zijn deze gegevens uit te wisselen met anderen. Vaak krijgt u er ook weer tips en namen voor terug.

Geen opmerkingen: