Veranderingen omtrent indicatie: Heeft u alle afkortingen op een rij?De laatste tijd komen er regelmatig afkortingen voorbij als AWBZ, CIZ, Wmo, DBC, ZZP en PGB. Veel mensen hebben geen idee waar die kreten voor staan. Tijd dus om eens uit te leggen hoe zorg betaald wordt en wat de toekomst te bieden heeft.

AWBZ
Om te beginnen de AWBZ; de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Sinds jaar en dag wordt zorg voor chronisch zieken betaald met AWBZ-geld. Dit is bestemd voor alle zorg waarvoor men zich niet kan verzekeren via een gewone verzekeraar. Psychiatrische zorg bijvoorbeeld. Iedereen betaalt via z’n loon of AOW mee aan de AWBZ. Het Zorgkantoor verdeelt dit geld en houdt in de gaten of het ook terecht komt bij de juiste mensen. De laatste jaren controleert het Zorgkantoor dit steeds strenger.

CIZ
Momenteel is de financiering via AWBZ in de psychiatrie alleen beschikbaar voor mensen die beschermd/begeleid wonen of die een geldige indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebben. En een indicatie krijgt u alleen nog als er sprake is van psychiatrische problematiek. Wilt u weten hoe het met uw indicatie gesteld is? Bij uw behandelaar, woonbegeleider of intaker kunt u met alle vragen over uw CIZ-indicatie terecht.

Wmo
De laatste jaren is de overheid bezig met een herverdeling van het AWBZ-geld. Een deel van de AWBZ is terechtgekomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Niet het Zorgkantoor verdeelt dit geld, maar de gemeente. Dit betekent dat u voor de aanvraag van sommige zorg en ondersteuning voortaan bij het gemeenteloket moet zijn.

DBC
Een ander deel van de AWBZ is naar de Zorgverzekeringswet gegaan. Zorgverzekeraars verdelen dit geld via Diagnose Behandelcombinaties (DBC). Een DBC is een soort budget voor diagnose, behandeling en sommige dagactiviteiten. Een arts of behandelaar stelt vast welk type DBC iemand nodig heeft. Van een DBC kan alleen voor de eerste twee jaar van de behandeling gebruik worden gemaakt.

ZZP
Na maximaal twee jaar eindigt de DBC. Wie daarna nog zorg nodig heeft en beschermd of begeleid woont, kan een beroep doen op de ZZP. Mensen die in een woonvoorziening of in een behandelinstelling wonen, kunnen dan gebruik maken van één van de zeven ZorgZwaartePakketten (ZZP). Een ZZP bevat een budget voor (woon-)zorg en ondersteuning bij het dagelijkse leven. Ook de ZZP bestaat dus uit AWBZ-geld.

PGB
Voor een deel blijft het Zorgkantoor wel in beeld. Iemand die behoefte heeft aan dagbesteding, kan in alle gevallen AWBZ-geld aanvragen via het CIZ. Net als nu. Dat geld wordt meestal betaald aan de organisatie. Maar iemand kan dit ook rechtstreeks ontvangen en zelf zorg inkopen. Dat heet een Persoonsgebonden Budget (PGB). Het Platform ‘Haagse’ Cliëntenorganisaties geeft gratis advies bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget.

Hoe ziet de toekomst eruit?
De financiering van zorg wordt geleidelijk aan vooral minder eenvoudig. Er ontstaan steeds meer verschillende loketten. Ook wordt het steeds belangrijker om te laten zien dat het geld ook echt is besteed aan de juiste persoon. Om die reden vragen instellingen ook steeds vaker om meer informatie, zoals bijvoorbeeld uw BSN-nummer. Daarmee kunnen zij zorgen voor een betere registratie.

Het is makkelijk om te verdwalen tussen alle loketten, maar uw behandelaar, woonbegeleider of intaker is altijd de aangewezen persoon voor uw vragen. Daarnaast is het goed om zelf geïnformeerd en voorbereid zijn, dan te worden overvallen door een onvoorziene situatie. Neem zoveel mogelijk het heft in eigen hand!

Geen opmerkingen: