De zinnige kanten van zingeving
Het woord ‘zingeving’ kan van meerdere kanten bekeken worden. Het heeft in de eerste plaats te maken met het toekennen van waarde aan de dingen die we doen in het leven. Daar heeft de mens behoefte aan. Mensen zoeken al zolang er mensen zijn naar betekenis, doel en nut van het leven. Dat zoeken brengt mensen samen. In de tweede plaats wordt zingeving vaak in verband gebracht met godsdiensten en levensovertuigingen. Mensen vormen groepen die een verwantschap met elkaar hebben. Binnen de eigen groep delen mensen met elkaar ongeveer dezelfde opvatting over ‘de zin van het bestaan’. De groep houdt zich over het algemeen aan dezelfde normen en waarden. En dat biedt weer veiligheid en structuur.

Andere manier van kijken
Een gebeurtenis als het krijgen van een psychiatrische aandoening, betekent een verandering in het leven die vaak een andere manier van kijken noodzakelijk maakt. Zeker als blijkt dat deze aandoening niet zomaar overgaat en min of meer blijvend is. Misschien blijkt dat er opvattingen of overtuigingen zijn die niet zo goed (meer) bij u passen. Of dat u twijfelt of die opvattingen wel kloppen. Dan wordt de zin van het bestaan niet gegeven, maar dan moet u zelf op zoek naar een (nieuwe) eigen invulling.

Kevin belicht zingeving
Kevin heeft zo’n 15 jaar geleden een psychose gehad. En daarna twee keer een moeilijke periode doorgemaakt. Die tweede moeilijke periode was afgelopen zomer: er gebeurde veel tegelijk en hij had veel stress. Zijn baan en beginnende relatie raakte hij kwijt. Hij had even rust nodig, maar realiseerde zich tegelijkertijd dat hij niet te lang stil moest blijven staan bij wat hem was overkomen. Hij ging zo snel mogelijk weer dingen ondernemen. Hij plande afspraken met anderen en ging geleidelijk aan weer nieuwe dingen oppakken. Hierdoor merkte Kevin dat hij ook weer zin en energie kreeg.

Het beste van het leven maken

Kevin: “Zingeving, daar versta ik het volgende onder: zin hebben om dingen te doen en het beste van je leven zien te maken. Het gevoel hebben dat je nuttig bezig bent.”  Kevin ziet zichzelf niet als iemand met een ziekte, al heeft hij wel zo’n 15 jaar geleden een psychose gehad. Hij wil eigenlijk niet veel anders van het leven dan andere mensen: een goede en leuke baan, een leuke vriendin en op den duur huisje, boompje, beestje. Hij kan zich hier ook voor inzetten, ziekte hoeft hem hierbij niet in de weg te zitten.

Geestelijke verzorging bij Parnassia
In het kader van zingeving zijn er veel mensen die denken aan het geloof. Wist u dat Parnassia een heel team van geestelijk verzorgers heeft die u kan bijstaan?
De Multiculturele Geestelijke Verzorging (MGV) bestaat uit een team van zeven geestelijk verzorgers met een luisterend oor voor mensen, een open en professionele instelling en deskundigheid op het gebied van zingeving en levensoriëntatie.

Ondersteuning vanuit diverse religies
Corry van Straten is een van de pastores: “Vanuit diverse religies wordt de ondersteuning geboden: we hebben momenteel een imam, twee pastores, een christelijk geestelijk verzorger, een humanistisch geestelijk verzorger, een hindoe geestelijk verzorger en een rabbijn. Mocht er vraag zijn naar een ander soort geestelijke verzorging, bijvoorbeeld een boeddhist, dan doen we daar ons best voor om dat te vinden.”

“Wij kunnen ons afstemmen op de speciale behoeften van mensen die psychiatrische zorg nodig hebben. Voor u als patiënt zijn wij beschikbaar voor persoonlijke steun en gesprekken. We verzorgen religieuze vieringen voor Christenen met Pasen en Kerst. We verzorgen het islamitische Suikerfeest en af en toe Joodse feesten. We verzorgen  Hindoefeesten, zoals het Holifeest en Divali (lichtjesfeest). Naast individuele gesprekken, verzorgen wij ook groepsgesprekken op de afdelingen.”

Zingeving
“Zingeving is een begrip waar mensen al heel lang over nadenken en ook over zullen blijven nadenken. Mensen maken gebeurtenissen mee in hun leven en ervaren dat als positief of negatief. Bij positieve belevenissen ervaart men de zin van het leven. Negatieve belevenissen, moet men zien te verwerken en een plek weten te geven. Geestelijke Verzorging, met kennis van zingevingsmechanismen kan daarbij helpen”, vertelt Corry.

Zin geven of maken
Op een warme oktoberdag vertelt Mike, de echtgenoot van patiënt Eveline, welke associaties hij heeft bij het woord zingeving. Mike noemt direct de decembermaand, de feestdagen. Nadenken over de zin van het leven. Hij verbindt het begrip ook met eenzame mensen, die juist wanneer het jaar ten einde loopt de warmte van de groep opzoeken.

Geven van betekenis
Een ander woord voor zingeving is het geven van betekenis aan je leven. Wat zijn de waarden die voor Mike zijn leven betekenisvol maken? Als eerste benoemt hij zijn thuissituatie: “Dat het in mijn gezin goed loopt.” Om specifieker iets over de kinderen te zeggen: “Dat ze straks op een juiste manier het ouderlijk huis verlaten, op het goede pad uitvliegen.” Ook: “Dat het met mijn vrouw Eveline goed mag gaan.”

En wat vindt Mike voor hemzelf belangrijk? “Geluk hebben in je leven.” En daarmee bedoelt hij weer dat het goed gaat met zijn vrouw en zoons. Ook dat hij zijn ei kwijt kan op de computer, een grote passie. Zijn werk neemt ook een belangrijke plaats in, een bijna nog grotere dan zijn hobby’s. Mike houdt er bijvoorbeeld van om filmpjes te monteren. Wanneer hij hiermee bezig is, maar er komt iets langs van zijn werk, gaat dit laatste altijd voor en blijven de privé-opnames even liggen. Toch is dit geen grote opoffering omdat Mike zijn werk in de psychiatrie gewoon heel leuk vindt. Opvallend genoeg wordt de gezondheid niet genoemd. Veel mensen roepen vaak voor alles: als ik maar gezond ben! Maar dit is voor Mike niet zo’n issue.