Geestelijke verzorging bij Parnassia
In het kader van zingeving zijn er veel mensen die denken aan het geloof. Wist u dat Parnassia een heel team van geestelijk verzorgers heeft die u kan bijstaan?
De Multiculturele Geestelijke Verzorging (MGV) bestaat uit een team van zeven geestelijk verzorgers met een luisterend oor voor mensen, een open en professionele instelling en deskundigheid op het gebied van zingeving en levensoriëntatie.

Ondersteuning vanuit diverse religies
Corry van Straten is een van de pastores: “Vanuit diverse religies wordt de ondersteuning geboden: we hebben momenteel een imam, twee pastores, een christelijk geestelijk verzorger, een humanistisch geestelijk verzorger, een hindoe geestelijk verzorger en een rabbijn. Mocht er vraag zijn naar een ander soort geestelijke verzorging, bijvoorbeeld een boeddhist, dan doen we daar ons best voor om dat te vinden.”

“Wij kunnen ons afstemmen op de speciale behoeften van mensen die psychiatrische zorg nodig hebben. Voor u als patiënt zijn wij beschikbaar voor persoonlijke steun en gesprekken. We verzorgen religieuze vieringen voor Christenen met Pasen en Kerst. We verzorgen het islamitische Suikerfeest en af en toe Joodse feesten. We verzorgen  Hindoefeesten, zoals het Holifeest en Divali (lichtjesfeest). Naast individuele gesprekken, verzorgen wij ook groepsgesprekken op de afdelingen.”

Zingeving
“Zingeving is een begrip waar mensen al heel lang over nadenken en ook over zullen blijven nadenken. Mensen maken gebeurtenissen mee in hun leven en ervaren dat als positief of negatief. Bij positieve belevenissen ervaart men de zin van het leven. Negatieve belevenissen, moet men zien te verwerken en een plek weten te geven. Geestelijke Verzorging, met kennis van zingevingsmechanismen kan daarbij helpen”, vertelt Corry.
“Wat we veel zien is dat mensen die te maken hebben met psychiatrische problematiek, vaak het gevoel hebben minder waard te zijn. Wij proberen hen te laten zien, dat ze voor God en voor ons wel veel waard zijn. Dat er echt iemand is die van ze houdt. Patiënten praten vaak vanuit het diepste van hun ziel en dat is heel echt en puur. Dat vind ik mooi. Mensen met psychiatrische problemen hebben vaak grotere en dringendere vragen. Wij proberen ze handvatten te bieden waar ze iets mee kunnen. Alle religies en levensbeschouwingen reageren vanuit heel eigen invalshoeken en overtuigingen. We zijn blij dat we verschillende ‘kleurtjes’ hebben in de Multiculturele Geestelijke Verzorging. Daar kunnen mensen met de verschillende systemen van zingeving kennismaken. En kunnen ze kijken wat het beste bij hen past.”

Vrijwilligers
“We werken met vrijwilligers die ons ondersteunen. Mocht u als lezer geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Dan kunnen we altijd kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen”, aldus Corry.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Multiculturele Geestelijke Verzorging bij Parnassia? Dan kunt u contact opnemen met Anneke de Frel of Anja Jansen op 088-357 14 00 of mailen naar: frontofficecmc@parnassiabavogroep.nl

Geen opmerkingen: