Wat is empowerment?

De term ‘empowerment’ wordt tegenwoordig veel en op verschillende manieren gebruikt. Maar wat betekent het eigenlijk? Empowerment is kortgezegd het vinden en vergroten van uw eigen kracht en capaciteiten. Iedereen heeft ervaringen, wensen en talenten. En iedereen heeft de mogelijkheid om in het dagelijkse leven keuzes te maken. Maar hoe doet u recht aan deze wensen en hoe komt u tot die keuzes? Dit kan door uzelf te ‘empoweren’: een proces doormaken maken waarbij u (weer) de regie neemt over uw eigen leven.

“Tussen moeilijkheden liggen mogelijkheden.”
(Einstein)
Het leren omgaan met een psychiatrische aandoening en alles wat dat met zich meebrengt, is een behoorlijke uitdaging. Dit zal u beter lukken wanneer u bereid bent de verantwoordelijkheid te nemen over uw eigen leven en met een actieve inzet uw kracht te ontdekken en te ontwikkelen. Deze kracht ook daadwerkelijk inzetten, dat is waar empowerment om draait. Belangrijke onderdelen van empowerment zijn:

Hoe is uw zelfbeleving?
Hiermee bedoelen we het vertrouwen en geloof in uw eigen kunnen en in het invloed kunnen uitoefenen op uw eigen leven en uw omgeving. Hierbij hoort ook de motivatie (wil) om dit te doen. Met kleine dingen kunt u dit al oefenen, bijvoorbeeld:
Het vertrouwen en geloof in uw eigen fysieke mogelijkheden om meer te gaan bewegen door rustig te beginnen met 10 minuten joggen per dag. Daarbij niet bang zijn voor fysieke reacties als hartkloppingen die met inspanning gepaard gaan.

Hoe is uw omgevingsbewustzijn?
Het belang van inzicht in uw sociale en politieke omgeving en het ontwikkelen van vaardigheden om daar mee om te gaan.
Voorbeeld: inzicht krijgen in het Nederlandse zorgsysteem en weten waar u voor wat terecht kunt. Of ervoor zorgen dat u bij de arts niet afgescheept wordt met ‘er is niets aan de hand'. Maar bespreek uw ongerustheid en kom voor uzelf op. Het is immers uw lichaam en geest, uw leven.

“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten.”
(Martin Luther King)


Het gaat er bij empowerment dus vooral om uw eigen kracht te (her)ontdekken die nodig is om bepaalde barrières te doorbreken of over obstakels heen te stappen in het leven. Een ieder heeft een dergelijke eigen kracht in zich. Met kleine stapjes en inzicht in uzelf kunt u dit gaandeweg proberen in te passen in uw leven. Soms gaat het daarbij ook om een hernieuwde ziens- en denkwijze ten aanzien van bepaalde situaties in uw leven. De ervaring leert dat mensen zich er vooral beter, sterker en dichterbij zichzelf van gaan voelen.

Bronnen: Pameijer, NIGZ en Rivierduinen

Geen opmerkingen: