E-health in een notendop

Interview met Eddo Velders, programmamanager E-health

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. De Nederlandse GGZ loopt internationaal gezien voorop met e-health. Programmamanager Eddo Velders werkt voor verschillende GGZ instellingen in Nederland waaronder Parnassia in Den Haag. “Ik houd mij bezig met het toepassen van e-health voor mensen in de langdurige psychiatrische zorg.”
E-health, daar is een mooie definitie van. Het betekent, het toepassen van de informatie- en communicatietechnologie in de zorg. In de geestelijke gezondheidszorg wordt ook wel gesproken over e-mental health. De focus van e-health in de langdurige zorg ligt niet op het behandelen, maar op rehabilitatie, participatie en het verbeteren van sociale contacten van patiënten.”Voordelen E-health
Patiënten kunnen op deze manier thuis achter hun computer communiceren met hun hulpverlener. De behandelaar kan directer en sneller hulp verlenen en patiënten hebben geen reistijd meer. Voor verschillende doelgroepen (jong en oud, met angst, depressie of verslavingsproblemen) zijn informatieve websites beschikbaar. Internet leent zich hier voor zowel preventie als hulpverlening. Een ander belangrijk positief gevolg van e-health toepassingen is dat groepen die eerder minder goed werden bereikt, nu beter worden bereikt.

Belangrijke randvoorwaarden
Een belangrijk aspect is dat de privacy natuurlijk niet geschonden mag worden. En ook moet er goed naar de regelgeving gekeken worden. Verder moet de identificatie en authenticiteit (de bevestiging dat de persoon in kwestie inderdaad degene is wie hij zegt dat hij is) van personen die straks elektronisch met elkaar communiceren goed geregeld zijn.

Wat gaat er in de toekomst mogelijk veranderen voor patiënten van Parnassia?
Ik hoop dat patiënten van Parnassia nog meer dan nu al gebeurt in hun thuissituatie zorg kunnen krijgen. Dus het verminderen van opnames doordat patiënten ook in crisissituaties thuis kunnen blijven wonen. Ik weet dat dit hoge ambities zijn, maar mijn droombeeld is dat er geen opnames meer nodig zullen zijn. Het zou het mooiste zijn dat digitale zorg bij de patiënt thuis ingebed is en dat hij/zij kan blijven meedoen in de maatschappij.”

Meer weten?
Wilt u meer informatie over E-health? Neem een kijkje op de volgende websites: www.nveh.nl, www.e-healthplatform.nl, www.ehealthnu.nl. En lees verderop in deze nieuwsbrief meer over deze toepassing bij Parnassia.

Geen opmerkingen: