Zin geven of maken
Op een warme oktoberdag vertelt Mike, de echtgenoot van patiënt Eveline, welke associaties hij heeft bij het woord zingeving. Mike noemt direct de decembermaand, de feestdagen. Nadenken over de zin van het leven. Hij verbindt het begrip ook met eenzame mensen, die juist wanneer het jaar ten einde loopt de warmte van de groep opzoeken.

Geven van betekenis
Een ander woord voor zingeving is het geven van betekenis aan je leven. Wat zijn de waarden die voor Mike zijn leven betekenisvol maken? Als eerste benoemt hij zijn thuissituatie: “Dat het in mijn gezin goed loopt.” Om specifieker iets over de kinderen te zeggen: “Dat ze straks op een juiste manier het ouderlijk huis verlaten, op het goede pad uitvliegen.” Ook: “Dat het met mijn vrouw Eveline goed mag gaan.”

En wat vindt Mike voor hemzelf belangrijk? “Geluk hebben in je leven.” En daarmee bedoelt hij weer dat het goed gaat met zijn vrouw en zoons. Ook dat hij zijn ei kwijt kan op de computer, een grote passie. Zijn werk neemt ook een belangrijke plaats in, een bijna nog grotere dan zijn hobby’s. Mike houdt er bijvoorbeeld van om filmpjes te monteren. Wanneer hij hiermee bezig is, maar er komt iets langs van zijn werk, gaat dit laatste altijd voor en blijven de privé-opnames even liggen. Toch is dit geen grote opoffering omdat Mike zijn werk in de psychiatrie gewoon heel leuk vindt. Opvallend genoeg wordt de gezondheid niet genoemd. Veel mensen roepen vaak voor alles: als ik maar gezond ben! Maar dit is voor Mike niet zo’n issue.
Zin maken
De moeder van Aristos heeft niet direct associaties of beelden bij het begrip zingeving. “Soms heb ik last van mijn zware verleden. Ik heb veel meegemaakt met mijn zoon. En dan moet ik zin maken om iets te ondernemen. Ik kijk liever niet te veel terug en denk ook niet te ver vooruit. Ik pluk de dag.”

Toch wil ze ook best vooruitkijken en verheugt ze zich op het naar de stad gaan of autorijden, een grote liefhebberij. “De decembermaand vind ik ook een mooie tijd omdat ik dan leuke dingen doe met mijn vier zoons en we compleet zijn. Alle psychiatrische zorgen worden dan even helemaal opzij gezet. Genoeg afleiding en het telkens weer goed kunnen afsluiten van de dag geven zin aan mijn leven!”

Geen opmerkingen: