Den Haag OpMaat: één loket voor alle voorzieningenWat is Den Haag OpMaat?
Den Haag Opmaat is een loket van de gemeente Den Haag die ervoor zorgt dat Hagenaars mee kunnen doen in de stad. Zij kunnen er terecht voor financiële hulp, sociaal juridisch advies, schuldhulpverlening, inburgeringstrajecten, huishoudelijke verzorging en voorzieningen voor gehandicapten. U kunt op meerdere manieren bij Den Haag OpMaat aankloppen: een persoonlijk bezoek aan de balie, telefonisch of via een aanvraagformulier op internet. Elke vraag wordt bij het loket zoveel mogelijk direct beantwoord.
Outreachend werken
Den Haag OpMaat heeft sinds kort een aantal nieuwe afdelingen en wil met name in de krachtwijken meer outreachend werken.
Inmiddels wordt de naam probleemwijk niet meer gebruikt en wordt dus gesproken over krachtwijken. Vier van deze krachtwijken bevinden zich in Den Haag, te weten: Transvaal, Schilderswijk, Stationsbuurt en Den Haag Zuidwest. Outreachend werken houdt meer samenwerking in met onder andere de politie en woningcorporaties. Den Haag OpMaat pakt problemen zoveel mogelijk aan bij de bron. Daar probeert zij duurzame oplossingen te vinden. Deelnemen aan de maatschappij is het motto van Den Haag OpMaat.
Om weer zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij heeft Den Haag OpMaat een heel scala aan producten en diensten. Deze worden veelal op maat gemaakt. Het zijn juist de mensen met meervoudige problemen die vaak niet bij machte zijn te achterhalen wat ze kunnen en mogen vragen en waar ze het kunnen vragen. Wie bij de balie komt en niet zelf een formulier kan invullen, krijgt ter plaatse hulp. De praktijk leert dat de meeste mensen blij zijn dat er iets wordt gedaan. Een enkeling stelt het contact niet op prijs.

Daklozenloket
Voor dak- en thuislozen heeft de gemeente Den Haag het daklozenloket. Wie uit huis gezet dreigt te worden, is bij Den Haag OpMaat aan het juiste adres. De cliënt heeft dan binnen twee dagen een afspraak met een consulent financiële dienstverlening. Snel wordt de stand van zaken opgemaakt, bijzondere bijstand geregeld of uitstel gevraagd.

Een voorbeeld uit de praktijk
“Ja, het valt inderdaad even niet mee, maar u hebt flinke betalingsachterstanden en als we het nu niet regelen komt u in nog grotere problemen”, zegt de baliemedewerkster van Den Haag OpMaat. De man snapt het. Het Hoogheemraadschap, de huur, boetes, hij zal het moeten betalen. De medewerkster rekent uit dat hij van ongeveer vijftig euro in de week zal moeten leven, dan blijft er nog een tientje over voor twee pakjes shag. Iets vaker brood eten, zoals de man voorstelt, lijkt de medewerkster geen goed idee. “U moet wel gezond eten. Het kan wel uitmaken als u voor twee dagen tegelijk kookt”, oppert ze.

Meer informatie
Den Haag OpMaat heeft drie vestigingen: Aan het Westeinde voor de stadsdelen Centrum en Scheveningen, aan de Platinaweg voor de stadsdelen Escamp, Segbroek en Loosduinen en aan het Slachthuisplein voor de stadsdelen Laak, Haagse Hout en Ypenburg - Leidschenveen.

U kunt bij Den Haag OpMaat terecht:

·         aan de balie op elk stadsdeelkantoor
·         door telefonisch contact op te nemen via 070-353 75 00
·         door de website http://www.denhaagopmaat.nl/ te bezoeken

Geen opmerkingen: