Steunen en oriënterenSinds 2004 bestaat in Den Haag het Maatschappelijk Steunsysteem, oftewel MSS.
Het MSS is destijds ontstaan omdat er zoveel voorzieningen in de wijk waren, maar mensen het niet of moeilijk konden vinden. Nu in 2012 is het MSS actiever dan ooit.
De vraag van u staat centraal. Het gaat dan vooral om de vraag naar dagbesteding.
Dat kan van alles zijn: een hobby, een studie, vrijwilligers- of betaald werk. Ook
zoeken veel mensen een maatje.


Een mooi praktijkvoorbeeld is de oriëntatiegroep. Dit is een samenwerkingsproject
van Parnassia, het MSS en stichting MOOI. Twee keer per jaar worden
er tien bijeenkomsten gehouden in een wijkcentrum. Het is dan de bedoeling dat mensen
die pas in de wijk zijn komen wonen of de wijk nog niet zo goed kennen, samenkomen
om zich te oriënteren op wat er allemaal is. Samen met een aantal begeleiders ondernemen deze deelnemers verschillende activiteiten. Van een stadswandeling tot museumbezoek, van samen koken tot eens langsgaan bij een ander wijkcentrum. Zo krijgen mensen meer kennis van wat er te koop is in hun eigen buurt. Bovendien ontmoeten ze dan ook weer andere mensen en vergroten hun ‘sociale kaart’.  

Globaal richt de oriëntatiegroep zich op de volgende onderwerpen:

1. Buurt- en wijkoriëntatie
2. Voorlichting en ervaringen uitwisselen
3. Sport en bewegen
4. Creativiteit en handvaardigheid
5. Film en documentaire
6. Koken en bakken
7. Muziek luisteren en dansen

Op bezoek bij Atelier Anders Bekeken
In het kader van het vierde onderwerp: creativiteit en handvaardigheid, gaan we op bezoek bij Anders Bekeken in Den Haag; een kunstproject van REAKT waar mensen met psychische problematiek kunstwerken maken. Daar ontmoeten we twee begeleiders, Alik en Marian.

“Atelier Anders Bekeken bestaat al zo’n 12 jaar hier in Den Haag. Mensen maken met name schilderwerken. Maar ook beeldhouwwerken, keramiek en mozaïek behoren tot de mogelijkheden. Ons doel is om mensen te stimuleren hun talenten te ontdekken en er gebruik van te maken”, vertelt Alik. “We hebben ook regelmatig openingen en exposities”, vult Marian aan. “En een eigen galerie en kunstuitleen!”, doet Alik een duit in het zakje. “Zo doen onze cliënten mee in de maatschappij”. 

“Anders Bekeken is een bijzonder project, mede omdat mooie sociale netwerken tot stand komen. Mensen die binnenkomen hebben vaak geen vrienden. En familie is afgehaakt in het meest ongunstige geval. Hier ontmoeten ze lotgenoten, hebben vaak dezelfde interesse voor kunst en dat schept een band. Het leuke is dat wij ze kunnen begeleiden in het maken van kunst en ze soms net over een drempel heen helpen”, legt Marian uit.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over Atelier Anders Bekeken? Kijk dan op www.anders-bekeken.nl of op www.reakt.nl. Wilt u meer informatie over de oriëntatiegroep? Neem dan contact op met Willem Kasteleyn op 070-391 81 00.

Geen opmerkingen: