Uit de praktijk: Wat begon met een cursus, mondde uit in een huwelijk.
De cursus Health-4-you bij Parnassia was het startpunt voor de relatie van Dave Troch (43 jaar) en Patricia Blok (36 jaar). Beiden namen zij deel aan deze Health-4-you training en zij bleken elkaar heel aardig te vinden. “Het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht”, vertelt Patricia. “Dave viel extra op omdat hij altijd zo attent was en voor iedereen in de groep koffie verzorgde,” vult Patricia aan. Dave viel op zijn beurt voor Patricia vanwege haar vrolijkheid en omdat het zo’n lekkere kletskous is.

Positief resultaat Health-4-you cursus
Het stel heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, maar gelukkig gaat het nu al lange tijd goed. Dave en Patricia voelen zich geholpen door de goede behandeling bij Parnassia en de juiste medicatie tegen psychotische klachten. Naast de liefde heeft de cursus voor hen een positieve uitwerking gehad doordat zij zijn afgevallen. Ook vonden ze de cursus beiden een prettige manier om onder de mensen te zijn. Ze bleven samen afspreken om te wandelen en andere leuke dingen te ondernemen.

Nu hebben zij dan ook nog het grote geluk bij elkaar gevonden. 1 oktober van het afgelopen jaar zijn zij in het huwelijksbootje gestapt! Ze vormen nu al een compleet gezin, samen met Monique (12), de dochter van Patricia.

Dus Dave en Patricia: Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk!

De oriëntatiegroepNa voorbereiding van ruim een jaar was het op 12 januari eindelijk zover: de start van de oriëntatiegroep. In wijkcentrum Bouwlust aan de Eekhoornrade zitten vier enthousiaste medewerkers klaar om acht deelnemers te ontvangen. Een aantal van hen zijn om uiteenlopende redenen minder mobiel en worden door twee verpleegkundigen van Parnassia thuis opgehaald en later ook weer thuisgebracht.

Wat is dat precies, de oriëntatiegroep?
De oriëntatiegroep biedt mensen die om uiteenlopende redenen de
wijk(activiteiten) niet zo goed kennen, de mogelijkheid om laagdrempelig
aan een activiteit deel te nemen. Al eerder draaiden er dergelijke groepen in het centrum van Den Haag en Scheveningen. De oriëntatiegroep wordt deze keer georganiseerd bij twee activiteitencentra van Stichting MOOI in het gebied Escamp.

Naast gezelligheid komen diverse onderwerpen aan de orde. Soms hebben de  onderwerpen de vorm van een workshop en soms betreft het een losse activiteit. Het programma staat in principe vast maar kan tussentijds worden veranderd omdat er rekening wordt gehouden met ieders wensen en ideeën.
Na rijp beraad is er gekozen voor de volgende zeven thema’s:

1. Buurt- en wijkoriëntatie
2. Voorlichting en ervaringen uitwisselen       
3. Sport en bewegen
4. Creativiteit en handvaardigheid
5. Film en documentaire
6. Koken en bakken
7. Muziek luisteren en dansen                          

Al sjoelend oriënteren
Onder een strakblauwe lucht fiets ik op een zonnige wintermiddag naar het wijkcentrum. In plaats van de vaste locatie is er voor één keer uitgeweken naar wijkcentrum Vrederust aan de Melis Stokelaan. Vanmiddag staat er sjoelen op het programma. Met zes deelnemers en zes (!) begeleiders vormen we twee teams. De meesten van ons hebben al jaren niet meer gesjoeld, maar fietsen en zwemmen verleer je ook niet.

Het aardige is dat het niet alleen bij sjoelen blijft. Tussendoor komen allerlei andere zaken aan de orde. Zo vraagt een deelneemster waar zij hulp kan krijgen bij het invullen van haar belastingpapieren. Ze krijgt meteen schriftelijke informatie over de ‘I-shop’. Een andere deelnemer ziet (en pakt) de lijst met vaste data waarop in het wijkcentrum kan worden gesjoeld. Weer een andere deelneemster is verbaasd dat er in ‘haar’ straat een wijkcentrum is. Met een stapel folders onder de arm verlaat ze aan het eind van de middag het pand. En ook ik zie in de diverse rekken vele nieuwsbrieven, krantjes en brochures, die ik graag meeneem voor mijn eigen MSS-foldertafel.

“Je neemt er altijd iets van mee”, grapt een deelnemer bij de uitgang, en zo fiets ik fluitend weer terug naar mijn eigen werklocatie. Benieuwd wat de volgende bijeenkomsten zullen opleveren!

Duo-interview trainer versus cursist Module ZelfbeeldWat is de Module Zelfbeeld?
De Module Zelfbeeld is  een training waarin mensen die te vaak te negatief over zichzelf oordelen kunnen leren om meer oog te krijgen voor hun positieve kanten. Op die wijze kunnen zij hun (te negatieve) zelfbeeld meer in balans brengen en een meer evenwichtig en realistisch zelfbeeld ontwikkelen.

De training is bedoeld voor mensen die ‘eigenlijk’ wel weten dat hun negatieve oordeel over zichzelf te streng is, maar die desondanks steeds weer opnieuw blijven vinden dat ze dom, lelijk, saai, onbelangrijk of anderszins negatief zijn.

Trainer: Pim

Wat kunt u vertellen over de cursus?
Pim: “De module telt 10 tot 12 bijeenkomsten van 1,5 uur en na afloop is er een terugkomdag. We reiken de cursisten diverse handvatten aan om meer naar de positieve kanten van hun leven te kijken. Dit met het doel dat de cursisten zich beter gaan voelen over zichzelf en hun leven.”

Kan iedereen meedoen aan de cursus?
Pim: “Ja, in principe kan iedereen meedoen, alleen is de cursus wel lastig voor mensen die heel angstig zijn binnen een groep. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de groep. Niemand wordt uitgelachen of kritisch bejegend. Er kan wel samen gelachen worden. Als het te problematisch is om een groepscursus te volgen, wordt een enkele keer individuele begeleiding geboden. Er zijn geen rollenspellen in de cursus en het is geen zware (psycho)therapie.”

Wat kunnen de cursisten in de praktijk met de gevolgde cursus?
Pim:”Het is de bedoeling dat wat men in de cursus leert, ook thuis oefent. En daarna ook in de maatschappij toepast. Zo kan men een nieuwe denkwijze integreren in het leven.”

Cursist: Michael

Hoe bent u ertoe gekomen om de cursus te gaan volgen?
Michael: “De cursus wordt door twee mensen gegeven: een SPV-er en een psycholoog.  Wie mee wil doen aan deze module, moet zich opgeven via de behandelaar. Ik wilde graag leren wat positiever over mezelf te denken.”

Hoe heeft u de cursus ervaren?
Michael: “Aan de ene kant zwaar, en aan de andere kant ook plezierig en goed. Ik heb veel over mezelf verteld tijdens de cursus, maar daar voelde ik me niet onveilig bij. Ik werd erg geconfronteerd met mijn gevoel. Ik vond de begeleiding tijdens de cursus goed en heb ook veel aan de uitwisseling met andere deelnemers gehad.”

Wat heeft de cursus u gebracht in het dagelijks leven?
Michael: “Ik merkte dat ik voor de cursus altijd erg keek naar wat ik niet kon en niet naar wat ik wél kon. Ik kijk nu vooral naar wat ik kan en wat ik heb bereikt en daardoor voel ik me ook positiever over mezelf.”

Wilt u meer informatie over Module Zelfbeeld of over andere cursussen? Kijk dan verderop in deze nieuwsbrief naar het Cursusaanbod of neem telefonisch contact op met één van de daar vermelde contactpersonen.

ETON training en opleidingen, het opleidingenbedrijf van de REAKT GroepDe meeste lezers van deze nieuwsbrief zijn goed bekend met REAKT. Maar dat ligt waarschijnlijk anders voor het vrij nieuwe bedrijfsonderdeel van de REAKT Groep: ETON training en opleidingen. ETON verzorgt workshops en trainingen van uiteenlopende aard en speelt hierin een belangrijke rol bij rehabilitatie. We stellen de manager van ETON training en opleidingen, Wilma Roerade, een aantal vragen om wat meer te weten te komen over ETON.

Wat doet ETON eigenlijk?
Wilma: “ETON geeft cursussen, trainingen en opleidingen. De trainingen en opleidingen worden gegeven aan de medewerkers van REAKT en de deelnemers van REAKT, TRACK en Parnassia. De locaties waar de trainingen gegeven worden zijn zeer divers. De locatiekeuze is afhankelijk van de grootte en de wensen van de groep cursisten. ETON probeert om de cursisten zoveel mogelijk weg van de ‘behandelsfeer’ te krijgen. Er wordt dus geprobeerd om de trainingen bijvoorbeeld niet in de inloop van REAKT te geven, omdat de cursisten daar al vaak zijn.”

Hoe ervaren de cursisten de trainingen en opleidingen van ETON over het algemeen?
Wilma: “Over het algemeen starten de cursisten positief met het volgen van de trainingen, maar er is wel sprake van uitval. Uitval van cursisten is vaak niet gebaseerd op de inhoud van de trainingen, maar op andere factoren. Om uitval zoveel mogelijk te beperken, is het tempo van de trainingen aangepast. Aan de ene kant zijn er voldoende rookpauzes en koffiepauzes ingeroosterd, aan de andere kant beginnen bijvoorbeeld de cursisten van TRACK vroeg in de ochtend met hun opleiding. De reden hiervoor is omdat het voor deze cursisten belangrijk is weer een arbeidsritme te krijgen. De meeste cursussen en opleidingen worden echter in de middag gegeven. Veel cursisten ervaren ook de groepsdynamiek als positief.”

Welke cursussen worden er zoal gegeven?
Wilma: “Voor een overzicht van het complete scholingsaanbod hebben we opleidingsgidsen. Een kleine greep uit het aanbod is: gezonde leefstijl, klantgericht werken, effectief samenwerken, assertiviteit en weer naar school.”

Krijgt de cursist een diploma en wat kan men daar mee?
Wilma: “Na het voltooien van een ETON-opleiding krijgt de cursist een certificaat. Het certificaat is vooral voor de cursist bedoeld als bewijs van deelname. In combinatie met werkervaring, bijvoorbeeld opgedaan bij REAKT, is het ook van waarde voor het vullen van een portfolio. En dat is weer interessant voor werkgevers.”

Een ETON-opleiding is gratis, mits iemand is ingeschreven bij REAKT of TRACK. Een behandelaar kan u hiervoor aanmelden.

Voor meer informatie kunt u bellen met ETON via telefoon (0182) 56 33 00. Of een email sturen naar: Wilma Roerade: w.roerade@eton-opleidingen.nl of Chantal Dijkstra: c.dijkstra@eton-opleidingen.nl Ook via REAKT en TRACK kunt u natuurlijk meer informatie krijgen.

Begeleid Leren voor (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek“Het volgen van een opleiding doet mij goed.”
Door de goede cijfers gaat Casper zich steeds zekerder voelen. Hij twijfelt minder of hij de opleiding wel aan kan. Als Casper na drie jaar voor zijn examen slaagt, vindt hij het toch wel goed van zichzelf dat hij nu in ieder geval een diploma heeft. Hij zegt dat hij het vooral heel goed van zichzelf vindt dat hij deze school heeft afgemaakt. Dat betekent veel voor hem en voor zijn zelfvertrouwen. Hij is van plan verder te leren. Casper denkt nog wel eens terug aan het begin, dat zijn hulpverlener (SPV-er) zei dat vrijwilligerswerk ook wel mooi was. Die ziet nu dat het volgen van een opleiding Casper goed doet.

Casper, deelnemer Begeleid Leren-programma Rotterdam (Uit: Korevaar, 2005)

Uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut uit 2005 blijkt dat ongeveer 4% (= 22.000) van de studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) psychische klachten hebben, waarvoor ze in behandeling zijn bij de GGZ. De helft van deze groep studenten geeft aan zonder extra ondersteuning de opleiding niet te kunnen volhouden. In het mbo ligt dit percentage waarschijnlijk nog wat hoger. Uitgaande van het percentage van 4%, betekent dit dus dat een hbo-instelling als de Hanzehogeschool Groningen (ongeveer 25.000 studenten) 1000 studenten telt met psychische klachten, waarvan er 500 het zonder extra ondersteuning niet redden om de opleiding vol te houden.

Tot 1999 richtten rehabilitatieprogramma’s in Nederland zich vooral op oplossingen op het gebied van wonen, (vrijwilligers)werk, dagbesteding en sociale contacten. Er werd niet of nauwelijks structureel aandacht besteed aan het vierde terrein: leren.

Met de start in 1999 van het eerste Begeleid Leren programma in Nederland bij het ROC Zadkine in Rotterdam is daarin verandering gekomen. Sindsdien zijn er in verschillende steden en regio’s Begeleid Leren-programma’s gestart. Op dit moment zijn er ongeveer 15 steden of regio’s waarin deze programma’s actief zijn.

Begeleid Leren: rehabilitatie door educatie
‘Begeleid Leren’ is het begeleiden van mensen met psychiatrische problematiek bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. Dat wil zeggen dat iemand onderwijs volgt in een reguliere, maatschappelijke omgeving. Dus een school, beroepsopleiding of universiteit waar de betrokkene een algemeen erkend diploma of titel kan behalen. Dit onderscheidt Begeleid Leren van andere vormen van leren voor (ex)psychiatrische cliënten. Binnen Begeleid Leren staat namelijk de rol van student/leerling voorop en niet die van psychiatrisch cliënt.

Begeleiding bij de voorbereiding bestaat onder andere uit:
*        Bepalen van persoonlijke interesses en mogelijkheden
*        Onderzoeken van opleidingsmogelijkheden
*        Stellen van een opleidingsdoel
*        Leren van persoonlijke (studie)vaardigheden

Hiernaast richt Begeleid Leren zich op de ondersteuning bij het behouden van de opleiding. Dit gebeurt door doorlopend onderwijskundige en emotionele ondersteuning te bieden tijdens het volgen van de opleiding. Deze ondersteuning is geheel afgestemd op de behoefte van de individuele leerling of student en omvat onder andere:
*        leren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden
*        bemiddeling bij mentoren, behandeling, huisvesting, etc.
*        hulp bij het vragen van eventuele aanpassingen aan de opleiding, zoals hulp bij (huiswerk)opdrachten tijdens opname, uitstel van toetsen en alternatieve opdrachten
*        hulp bij het aanvragen/behouden van studiefinanciering
*        hulp bij het aanvragen/behouden van een uitkering
*        lotgenotengroep
*        individuele emotionele ondersteuning
*        hulp en bemiddeling bij het vinden van een arbeids(leer)plaats

Zeker voor jongeren met psychiatrische problematiek biedt leren een handvat om maatschappelijk mee te doen. Maar ook voor oudere volwassenen is het een uitstekende ‘tweede kans’ en vergroot het de mogelijkheden bij ‘herintreden’.

Kijk voor meer informatie over studeren voor mensen met psychiatrische problematiek op http://www.begeleidleren.nl/