Omgaan met sociale relaties en intimiteitNiet voor iedereen is het hebben van voldoende sociale contacten vanzelfsprekend. Waar praat ik wel en niet over? Zullen anderen aan me merken dat ik iets mankeer? Hoe benader ik iemand die ik helemaal nog niet goed ken? Er zijn genoeg drempels te bedenken om een contact aan te gaan. De cursus ‘Omgaan met sociale relaties en intimiteit’ is een hulpmiddel om deze drempels over te gaan.


Wat leert u in de cursus?
U leert in deze cursus vaardigheden waarmee u zelfstandig contacten en relaties aan leert gaan en te onderhouden op een voor uzelf en de ander prettige manier. U krijgt een eigen werkboek tijdens de cursus. In tegenstelling tot andere sociale vaardigheidstrainingen richt deze cursus zich vooral op vaardigheden op het gebied van  relaties en niet alleen op algemene sociale vaardigheden.

De cursus bestaat uit twee delen: (deze zijn ook apart van elkaar te volgen).

- het aangaan en onderhouden van sociale relaties
- het aangaan en onderhouden van intieme relaties

Sociale relaties
In het eerste deel leert u de basale communicatievaardigheden die nodig zijn om in contact met anderen te komen. U leert hoe u afspraken kunt maken, tijd samen kunt doorbrengen en hoe u positieve en negatieve gevoelens kunt uiten en accepteren. Tenslotte leert u contacten te evalueren en besluiten te nemen over de aard en voortzetting van relaties.

Relaties bestaan in allerlei soorten en maten. U neemt met de trainer door welk type relatie u met anderen aangaat of al heeft en welke contactvorm en gespreksonderwerpen daarbij horen. U bespreekt immers niet uw hele leven met een vage kennis. Met de een gaat u vooral leuke activiteiten ondernemen, met de ander kunt u meer persoonlijke zaken bespreken en bezoekt u elkaar thuis.

Bovengenoemde vaardigheden leert u stapsgewijs aan. Na een inleiding toont de trainer een video waarin de vaardigheid door een acteur wordt gedemonstreerd. U krijgt vragen over de videodemonstratie, zodat iedereen begrijpt wat er geleerd gaat worden. In een rollenspel gaat u dan zelf oefenen.

Omdat het in de praktijk natuurlijk nooit zo loopt als op de video gaat u met elkaar oplossingen bedenken voor problemen die zich voor kunnen doen als u sociale relaties wilt aangaan. Pas als u dit gedaan heeft, gaat u buiten de cursus oefenen in de eigen woon- en leefsituatie. Hierbij kunt u ook hulp krijgen van de trainer of een andere hulpverlener.

Intieme relaties
Deel twee van de cursus focust meer op intieme relaties en de vaardigheden die daarbij komen kijken. Bijvoorbeeld uiting geven aan de wens om meer intiem te worden en het aangeven van uw seksuele voorkeuren. Daarnaast het bespreekbaar maken van voorbehoedsmiddelen en het omgaan met eventuele seksuele problemen. Soms is het even wennen om intieme relaties in een groep te bespreken, maar het aangaan en onderhouden van een intieme relatie is niet bepaald eenvoudig en deelnemers lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. De trainer van de groep is speciaal opgeleid om u te helpen deze begrijpelijke schroom te overwinnen. De video die bij deel twee wordt gebruikt is dan ook geen film met naakte, vrijende mensen in beeld, maar benadrukt vooral hoe deelnemers kunnen (blijven) communiceren over hun behoeftes en voorkeuren op seksueel gebied.

Meer informatie?
Kijk in het cursusaanbod verderop in deze nieuwsbrief waar deze cursus wordt gegeven. Wilt u meer weten over deze cursus of heeft u vragen? Neem dan contact op met Brigitte Looijen, telefoon 070-391 81 00 of via uw eigen behandelaar. 

Geen opmerkingen: