Kabinet wil bezuinigen op de ggzIn juni kondigde minister Schippers van VWS aan 600 miljoen te willen bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg. Een groot deel daarvan (236 miljoen euro) zou via eigen bijdragen moeten worden betaald door patiënten. Daarnaast zouden ggz-instellingen gekort worden met ruim 220 miljoen euro. Hieronder kunt u lezen wat de reactie van Parnassia hierop is.

Parnassia verbijsterd
Parnassia is verbijsterd over dit bezuinigingenpakket en maakt zich zorgen. De ergste maatregel is uiteraard die van de eigen bijdrage voor patiënten. Het is stigmatiserend en discriminerend, dat voor een psychische aandoening wel en voor een lichamelijke niet een eigen bijdrage wordt gevraagd aan patiënten.

Volgens ons gaan de plannen tot gevolg hebben dat:
·         er minder mensen behandeld kunnen worden.
·         de wachtlijsten gaan toenemen.
·         voor met name degenen met een ernstige chronische psychische aandoening  een behandeling in de ggz moeilijker betaalbaar wordt.
·         mensen het zoeken van professionele ggz-hulp om financiële redenen gaan uitstellen of ze zoeken helemaal geen hulp meer. Dit leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de geestelijke gezondheid. 

Bezuinigen is volgens ons zeker mogelijk, maar niet op deze manier. Parnassia en haar collega-instellingen hebben daarvoor allerlei ideeën genoemd aan de minister. Bijvoorbeeld door een deel van de behandelingen via internet aan te bieden. Dit vergt minder tijd van de behandelaar en is dus goedkoper.

Wat zijn de plannen?
De bezuinigingsplannen tijdens het schrijven van dit artikel komen neer op:
·         invoering van een eigen bijdrage voor patiënten van 18 jaar en ouder van
o    € 200,- voor langdurige behandelingen
o    € 100,- voor behandelingen tot 100 minuten
o    € 145,- per maand voor verblijf onder de Zorgverzekeringswet
o    de ggz-instellingen worden met 5,5% gekort op hun budget. 
·         dit alles moet ingaan per 1 januari 2012.

De eigen bijdrage geldt voor de meeste mensen wiens behandeling wordt betaald door de zorgverzekeraar. Dat betekent:

·         niet voor mensen wiens behandeling wordt betaald vanuit de AWBZ, oftewel met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
·         niet voor zo goed als alle patiënten die bij ons wonen.
·         niet voor patiënten die gedwongen worden opgenomen.
·         wel voor alle patiënten van onze ambulante afdelingen.
·         wel voor een deel van de patiënten bij opname in één van onze klinieken.

De eigen bijdrage geldt voor mensen vanaf 18 jaar en komt naast het verplichte eigen risico dat
iedereen al aan z’n zorgverzekeraar betaalt (dit jaar is dat 170 euro per jaar).  De tarieven voor de
eigen bijdragen gaan afhangen van welke hulp de patiënt nodig heeft. Ze gaan variëren van 100
tot 200 euro per behandeling per jaar.

Voorlopig onduidelijk
Hoe de bezuinigingen er uiteindelijk gaan uitzien, wordt pas duidelijk na Prinsjesdag in september. Dan starten namelijk de Algemene Politieke Beschouwingen, waarbij de Tweede Kamer met het kabinet debateert over hun beleid voor het komende jaar. Ook de uitkomst van de Algemene Financiële Beschouwingen,  een debat met de minister van Financiën over de Miljoenennota, beïnvloedt de bezuinigingsplannen. Zodra er duidelijkheid is over de gevolgen van de bezuinigingen voor patiënten volgt informatie via www.parnassia.nl en via behandelaren. Houd deze website dus in de gaten en vraag het uw behandelaar. 

Geen opmerkingen: