Grootse demonstratie Malieveld Den HaagDe hele ggz-sector protesteerde woensdag 29 juni tegen de bezuinigingen in de ggz: ruim 10.000 mensen zijn met 176 bussen vanuit ggz-instellingen, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en brancheverenigingen naar het Malieveld in Den Haag gekomen.

Parnassia van de partij
Ook Parnassia was vertegenwoordigd om kracht bij te zetten aan de bezorgdheid en om te proberen de maatregelen te laten ‘verzachten’. Op het programma stonden diverse sprekers, waaronder de directeur van het Landelijk Platform GGZ, diverse politici en ggz-patiënten. Het geheel werd opgeluisterd door gefluit, getoeter en protestmuziek, waaronder het cliëntenlied op de wijze van “Oh, oh, Den Haag.” Ontelbare spandoeken met pakkende leuzen bewogen tussen de mensenmassa. De demonstranten zijn vooral boos over de eigen bijdrage die mensen met psychische en psychiatrische problemen moeten gaan betalen voor hulp. Aan het eind van de manifestatie kwam minister Schippers op het podium en nam een petitie met meer dan 47.127 handtekeningen in ontvangst.
De dag erna, 30 juni debatteerde de Tweede Kamer over de bezuinigingen. Op de valreep voor het zomerreces is toen een motie aangenomen van CDA en SGP, die beoogde de meest kwetsbare psychiatrische patiënten te ontzien. Vervolgens heeft de minister de eigen bijdrageregeling twee keer naar beneden bijgesteld in haar plannen. Hoe de bezuinigingen er uiteindelijk gaan uitzien, wordt pas duidelijk na Prinsjesdag in september dit jaar. We hebben het al eerder benoemd in deze nieuwsbrief: zodra er duidelijkheid is over de gevolgen voor patiënten volgt informatie via www.parnassia.nl en via behandelaren.


Geen opmerkingen: