Wat vindt u van de nieuwsbrief?

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd naar uw mening over de nieuwsbrief. Wij willen u de resultaten niet onthouden. 4,7% van de ontvangers van de enquête heeft gereageerd. Deze respons komt overeen met de respons van de meting in 2007 en lag in de lijn met de verwachte respons. Op basis hiervan moeten de conclusies gezien worden als een richtlijn.

Zoals u ziet, wordt de nieuwsbrief goed gelezen en over het geheel positief gewaardeerd. Het grootste deel van de mensen die hebben gereageerd wil dan ook dat de nieuwsbrief blijft. Met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7 behaalt de nieuwsbrief naar ons idee een prima score. Er zijn ook veel bruikbare suggesties door u gegeven, die we zullen meenemen bij het maken van de volgende nieuwsbrieven. De redactie bedankt u voor het invullen van de enquête en wij wensen u weer veel leesplezier!


Geen opmerkingen: