Perspectief vanuit de cliëntenraad

Interview met Hans Pon (voorzitter) en Christa van Beek (secretaris) van de cliëntenraad van Parnassia

De voorgenomen bezuinigingen binnen de geestelijke gezondheidszorg baren ook de cliëntenraad van Parnassia zorgen. Veranderingen en verschuivingen zijn er altijd, maar deze aangekondigde maatregelen zullen veel van onze patiënten gaan beïnvloeden. Volgens de raad is het geen goede zaak dat door de bezuinigingen de duurdere tweedelijnszorg (zorg door o.a. Parnassia) verplaatst wordt naar de goedkopere eerstelijnszorg (zorg door o.a. huisartsen). Specialistische zorg is dan niet zo snel bereikbaar voor mensen die het wel nodig hebben. Mensen die bepaalde hulp nodig hebben, krijgen dit dan wellicht maar gedeeltelijk en zijn voor de langere termijn niet optimaal geholpen. Een halve aanpak zorgt dan uiteindelijk alleen maar voor meer kosten op de lange termijn. De cliëntenraad vraagt zich af of deze manier van bezuinigen dan zinvol is.

De cliëntenraad is bang dat patiënten straks te vroeg naar huis gestuurd worden. Veel anti-psychotische medicijnen werken pas na zes weken en na vier weken worden patiënten straks al naar huis gestuurd. Door deze maatregel ontstaat het zogeheten ‘draaideureffect’. Dat wil zeggen dat patiënten vaker kort opgenomen zullen worden. Deze maatregel is in een experimentele fase. Wanneer het draaideureffect te groot wordt, dan zal de behandelingsduur weer langer worden en de maatregel worden teruggedraaid. De directie van Parnassia heeft gegarandeerd dat de zorg voor mensen die opgenomen dienen te worden zal blijven bestaan.


Patiënt bezorgd
Er heerst veel onrust bij patiënten. Ook zij maken zich zorgen. Wat gaat er precies veranderen? En vooral ook wat zijn de financiële consequenties? Sommige mensen kunnen net aan hun gas en licht betalen. Hoe moeten zij dan ook nog een eigen bijdrage ophoesten? Niet alleen op behandelgebied gaan er zaken veranderen, maar ook patiënten die gebruikmaken van bijvoorbeeld het dienstenaanbod van REAKT maken zich zorgen. Om te mogen werken op een van de arbeidsprojecten moeten zij een eigen bijdrage gaan betalen. Dit roept een gevoel van onrecht op.

Raad komt op voor patiëntenbelang
De cliëntenraad wil de patiënten steunen en erkent hun zorgen. Zij vindt het belachelijk hoe de politiek met de geestelijke gezondheidszorg omgaat, zeker in vergelijking met de reguliere gezondheidszorg. Het wrange in dit verhaal is dat er een discriminerend karakter zit in de eigen bijdragen voor de ggz. Hersenziektes worden door de overheid zwaarder belast dan lichamelijke ziektes. Bovendien is de maatregel stigmatiserend. De overheid lijkt  psychische ziektes niet serieus te nemen. Hiermee zet je het denken over psychische problemen jaren terug in de tijd. De cliëntenraad zal haar uiterste best blijven doen om voor de belangen van de patiënten van Parnassia op te komen. 


Geen opmerkingen: