‘Ik en de anderen’

Deze pagina richten we met name op familie, vrienden, kennissen en bekenden van de patiënten. Hierin zult u herkenbare artikelen vinden vanuit de praktijk voor uzelf, maar vooral ook voor uw omgeving.

Schroom dus niet deze pagina ook te laten lezen door uw huisgenoten, familieleden, vrienden, kennissen of andere bekenden. Nieuwe invalshoeken en andere gezichtspunten kunnen soms een beter zicht op uw persoonlijke situatie geven. Meer helderheid en begrip voor u en uw omgeving, dat is het doel van deze rubriek.

De familiecoach van Parnassia
Niet alleen voor patiënten van Parnassia zijn deze tijden van bezuinigingen roerig, maar ook voor hun familieleden. In sommige gevallen zorgen zij intensief en lange tijd voor hun familielid met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. We noemen hen dan ‘mantelzorgers’.
Dit kan een forse belasting zijn en we kunnen ons voorstellen dat de mantelzorger met veel vragen zit. Voor hen is er een gratis ondersteuning: de familiecoach van Parnassia. Zelfs als het zieke familielid niet in behandeling is bij Parnassia kan de mantelzorger een beroep doen op deze service, ook ongeacht het psychiatrisch ziektebeeld.
Deze service biedt Parnassia aan naast het al bestaande familieaanbod, zoals informatieavonden, psycho-educatie (voorlichting en advies over een psychiatrische ziekte), cursussen etc. Ook bieden wij een online hulpmodule 'overbelasting bij mantelzorgers' aan. Hier kunt u zelftesten doen en informatie vinden over de belasting van het mantelzorgen. De module is geheel zelfstandig te volgen, gewoon achter uw pc. De familiecoaches kunnen ook verwijzen naar andere organisaties/hulpverleners in Den Haag zoals thuiszorg, steunpunten mantelzorg of de huisarts.


Meer informatie


Zorgt u voor een ander?

Dan bent u mantelzorger!
In Den Haag wonen ca. 79.000 mantelzorgers. Deze mensen zorgen langdurig voor hun zieke of gehandicapte kind, ouder(s), vriend of familielid. Mantelzorgers combineren de zorg voor hun naaste vaak met een gezin, baan of opleiding.Informatie, advies, voorlichting en praktische ondersteuning
U kunt hiervoor terecht bij de consulenten mantelzorg. De consulenten informeren u kosteloos over de mogelijkheden van vervangende mantelzorg (respijtzorg), financiële regelgeving en helpen bij de aanvraag voor bijvoorbeeld zorg in de thuissituatie. Wij bieden advies en voorlichting in de vorm van presentaties, cursussen en workshops.
Kortingen en leuke aanbiedingen via de Mantelzorgpas! Vraag de gratis pas aan!
De gemeente Den Haag vindt het belangrijk om de mantelzorgers te ondersteunen. De mantelzorgpas biedt de mantelzorger een steuntje in de rug. Op vertoon van de mantelzorgpas krijgt u korting op verschillende diensten en arrangementen. Vele culturele instellingen en organisaties werken hieraan belangeloos mee. U ontvangt bijvoorbeeld korting op bioscoop- en theaterbezoek, bij welness-/sportcentra en restaurants en nog veel meer.

Contact
U kunt bij ons terecht tijdens werkdagen van 9.00 - 16.30 uur via één centraal telefoonnummer van Stichting MantelZorg Den Haag: 070 - 346 87 01 of via
E info@mantelzorgdenhaag.nl.
Bron: Stichting Mantelzorg Den Haag

Geen opmerkingen: