Fit-4-Work, stapsgewijs op weg naar werkHet is natuurlijk mooi als u uw talenten en kwaliteiten kunt inzetten in een betaalde baan. Als u te maken heeft (gehad) met psychosen is dit niet altijd een makkelijke stap. TRACK is als gespecialiseerd re-integratiebedrijf voor mensen met een psychiatrische en/of een psychosociale problematiek op voordracht van Parnassia door de gemeente Den Haag ingehuurd. Zij begeleidt werkloze burgers met een psychiatrische problematiek naar een betaalde baan in een traject genaamd Fit-4-Work.


Fit-4-Work kent een specifieke aanpak waarin - voor de cliënt - noodzakelijke instanties als een soort steunsysteem samenwerken in de toeleiding naar betaald werk. TRACK werkt, met medeweten en toestemming van de cliënt, hierbij altijd samen met de behandelaar van de cliënt. Zo nodig worden ook andere instanties bij het traject betrokken als problemen, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting en schulden, het traject naar werk belemmeren. Als team wordt samengewerkt in het oplossen of hanteerbaar maken van deze problemen.

Hoe ziet het traject eruit?
Een Fit-4-Work traject duurt maximaal 18 maanden. Er wordt gestart met een intakegesprek en een uitgebreide kennismaking waarin de huidige levenssituatie, het persoonlijke netwerk en de huidige hulpverlening in kaart worden gebracht.
“We kijken hierbij met het afnemen van een uitgebreide test vooral naar de talenten, kwaliteiten en aandachtspunten van de persoon. Een uitgebreid persoonlijk profiel wordt opgesteld en aan de hand daarvan stellen we concrete (leer)doelen”, vertelt Rogier van ’t Klooster, consulent bij TRACK.
“Vanuit dit traject investeren we ook in gezond leven, gezonde voeding en beweging. Als je goed voor je lichaam zorgt, vertaalt zich dit ook naar de geestelijke gesteldheid. Dit draagt positief bij aan het behalen van de doelen”, aldus Rogier.

De cliënt leert op interne leerwerkplekken basisvaardigheden te ontwikkelen zoals het op tijd aanwezig zijn, leiding ontvangen, met collega’s omgaan en samenwerken. Bedoeling is om zo snel mogelijk over te stappen naar een leerwerkplek bij een werkgever waar TRACK nauw mee samenwerkt. Tijdens het traject worden op geplande momenten workshops gevolgd, gericht op het versterken van de regie op het eigen leven, het vergroten van zelfvertrouwen, het opkomen voor jezelf, het leren omgaan met tijd, het opstellen van een cv, het oriënteren op de arbeidsmarkt, het leren schrijven van goede sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken.

Tijdens het gehele traject coacht de consulent van TRACK de cliënt door regelmatig contact in de spreekkamer en op de werkvloer. Met regelmaat vinden gesprekken plaats met cliënt, consulent, behandelaar en zo nodig andere instanties die bij het traject betrokken zijn over de voortgang van het traject. De complete voortgang wordt periodiek vastgelegd in rapportages voor gemeente Den Haag.

Voor wie?
Voor deelname aan een Fit-4-Work traject moeten cliënten aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen zoals het ontvangen van een uitkering volgens de wet werk en bijstand (Wwb) via gemeente Den Haag, het volgen van een behandeling in de ggz, niet ouder zijn dan 50 jaar, in staat zijn om binnen 18 maanden betaald werk te verrichten voor minimaal 12 uur per week en geen ontheffing hebben van de arbeidsplicht.

Meer informatie
Fit-4-Work biedt cliënten een mooie kans om toe te werken naar een betaalde baan, deze te vinden en vooral te behouden. Motivatie en volledige inzet van de cliënt zijn essentieel om dit traject tot een succes te maken. Deelname aan Fit-4-Work is hiermee ook niet vrijblijvend.

Wilt u meer informatie over Fit-4-Work? Neem dan contact op met TRACK Den Haag telefoon 070-404 42 77.

Lees op pagina 6 de ervaring van Lotte met het Fit-4-Work traject!

Geen opmerkingen: