Ervaar hoe het is om te bewegen met plezierSinds begin juli van dit jaar gaan elke woensdagmiddag achttien mensen naar Health Center Forza Fit in Den Haag om onder begeleiding te sporten. Deze pilot is opgezet door Monique van Peursem, nurse practitioner [1] en Hans Oolders, psychiater van Ambulant Centrum Volwassenen Zuid van Parnassia. Dit doen beide specialisten met een goede reden.

Specialisten aan het woord
Monique van Peursem en Hans Oolders vertellen: “Antipsychotische medicijnen hebben in veel gevallen de nare gewoonte bijwerkingen te veroorzaken. Een van die mogelijke bijwerkingen betreft veranderingen in de stofwisseling. Dit is voor de cliënt te merken aan hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol en/of overgewicht. Wanneer deze symptomen in combinatie met elkaar voorkomen noemen we dit het Metabool Syndroom. Mensen met een Metabool Syndroom lopen meer kans op het krijgen van hart- en vaatziekten en leven meestal korter. Dat zet veel artsen en ook ons aan het denken. Het voorschrijven van antipsychotische medicijnen aan patiënten en tegelijkertijd toezien hoe ze de kans lopen op een slechtere gezondheid, dat voelt niet goed.”

Vóór deze pilot hebben Monique en Hans andere dingen uitgeprobeerd om de symptomen van het Metabool Syndroom te verminderen. Medicijnen tegen de bijwerkingen en het geven van leefstijladviezen over voeding en bewegen. Beiden bleken onvoldoende effectief. “Dat was voor ons aanleiding om een andere vorm op te zetten. We hebben het ‘bewegen met plezier’ genoemd, omdat het vooral gaat om het plezier en niet om het presteren.”

Onderzoek
Aan deze pilot is een onderzoek gekoppeld. Het is de bedoeling om plezier in bewegen te vergroten, zodat mogelijk het bewegen leidt tot een betere gezondheid oftewel vermindering van de symptomen van het Metabool Syndroom. Het onderzoek is er op gericht om te kijken of dit klopt en loopt sinds begin juli 2010.

Er zijn twee onderzoeksgroepen:
1. De experimentele groep. In deze groep sporten de achttien deelnemers bij Forza Fit. Onder begeleiding maken ze gebruik van een ruime keuze aan moderne fitnessapparaten. Na het sporten kan men ook naar de sauna en de deelnemers krijgen leefstijladviezen. De verwachting is dat de deelnemers zich beter voelen en dat er verbeteringen te zien zijn met betrekking tot cholesterol, glucose, bloeddruk en gewicht.

2. De controlegroep. Deze groep bestaat uit maximaal vijftien deelnemers. Zij krijgen alleen leefstijladviezen. Ze sporten niet, maar mogen dit wel. De verwachting voor deze groep is, dat ze zich niet beter zullen voelen en dat er geen veranderingen optreden met betrekking tot het Metabool Syndroom.

Om de twee maanden wordt de bloeddruk, buikomvang, cholesterol en gewicht gemeten. Ook wordt gekeken naar veranderingen in geluksbeleving. Vooral dat laatste vinden de onderzoekers erg belangrijk. Natuurlijk kunnen de deelnemers zelf ook merken of ze vooruit gaan. En weten dat je vooruit gaat is een mooie stimulans om door te gaan.

Plezier staat voorop
Er wordt nu al reikhalzend uitgekeken naar het eind van het onderzoek. Niet alleen omdat de verwachtingen positief zijn, maar vooral omdat Monique en Hans het plezier in sporten voorop hebben staan. Het gaat niet om het moeten presteren, maar eigenlijk alleen om het plezier krijgen in bewegen. “Ook al heb je slechte ervaringen met bewegen, kom toch. Ervaar juist eens hoe het is om te bewegen met plezier”, aldus Hans. Het leuke is dat sommige deelnemers al met elkaar afspraken maken om, los van het onderzoek, samen te gaan sporten. Het blijkt aanstekelijk te werken. Dat is eigenlijk het mooiste compliment voor dit initiatief.

Voorlopig is deelname alleen voorbehouden aan mensen die bij Ambulant Centrum Volwassenen Zuid staan ingeschreven. Neem voor meer informatie contact op met deze locatie aan de Leggelostraat 85, 2541 HR Den Haag, telefoon 070-391 81 00.[1] Nurse practitioner = gespecialiseerd verpleegkundige met enkele bevoegdheden van een arts.

Geen opmerkingen: