Stichting ZorgDier verbindt zorg en dier


Interview met Jan van Summeren, directeur van Stichting ZorgDier.

Een dier als gezelschapsvriend en kameraad is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Wanneer mensen door omstandigheden niet (meer) voor hun eigen huisdier kunnen zorgen, vervalt de mogelijkheid om te genieten van de vriendschap en de bijzondere kracht die huisdieren te bieden hebben. De zorg voor bijvoorbeeld een hond geeft structuur, kan het leven zin geven en maakt het makkelijker om met anderen contact te maken. Maar wat wanneer je niet meer in staat bent om (goed) voor je hond te zorgen?

Stichting ZorgDier kan deze leemte opvullen en verzorgt projecten in heel Nederland. ZorgDier werft vrijwilligers met hun eigen huisdier. De vrijwilliger en het eigen huisdier worden door de stichting professioneel opgeleid voor frequente bezoeken aan een zorginstelling of bij mensen thuis. Op deze manier kunnen zorgbehoevende mensen aandacht en liefde van dieren krijgen. Ze gaan dan vaak zichtbaar vooruit. Contact met een dier geeft de aanzet om opnieuw contact met andere mensen te leggen. Daarnaast nodigt een dier mensen uit in beweging te komen. De wereld van zorg en dier samenbrengen, zodat professionals zich kunnen inzetten voor de geestelijke gezondheid van mensen, met behulp van dieren: dat wil Stichting ZorgDier.

Kunnen cliënten van Parnassia een beroep doen op Stichting ZorgDier?‘Ja, in principe kan dat. ZorgDier werkt projectmatig. Dat wil zeggen: we werven voor hen graag een vrijwilliger die gedurende langere tijd met bijvoorbeeld een hond (of kat) op bezoek kan gaan. Door een gedegen selectie en training  zijn de bezoeken veilig en verantwoord voor mens en dier. We sluiten contracten met zorginstellingen en we hebben sinds kort ook een samenwerking met Parnassia. We zijn met Bavo Europoort en Vrienden van Parnassia bezig met de voorbereiding van een ZorgDierproject in Capelle aan den IJssel.’

Kunnen cliënten zelf een aanvraag indienen bij Stichting ZorgDier?
‘Meestal verloopt het eerste contact via de begeleider of behandelaar. Vooral ook om vragen van hulpverleners voor te zijn. Die vragen gaan dan over allergieën, over de kosten, de verantwoording, veiligheid, verzekeringen e.d. Het is raadzaam om het eerste contact via de instelling te laten lopen.’

Hoe ziet een bezoek van een ZorgDierteam eruit?
‘Bezoeken kunnen plaatsvinden op een afdeling, in een groep van 10-12 mensen, maar ook bij mensen thuis. De vrijwilliger komt altijd met zijn eigen hond of kat. Er is een samenspel tussen dier, vrijwilliger en cliënt. Bij een bezoek op een afdeling gebeurt altijd wel iets. Mensen die anders heel stil bij elkaar zitten, gaan (met elkaar) praten, halen herinneringen op of staan uit hun stoel op om hond (of kat) te aaien. Daarbij is altijd iemand van de instelling aanwezig, bijvoorbeeld een activiteitenbegeleider. Bij bezoeken aan mensen thuis zien we dezelfde soort interacties, maar de inbreng van de individuele cliënt is veel groter. Meestal duren bezoeken ongeveer een uur. De frequentie per week kan onderling worden afgesproken.’

Wat is het grote voordeel van deze manier van werken?
‘Het is voor zorginstellingen vooral een uitbreiding van hun aanbod. Wat we veel zien is dat wat mensen niet voor elkaar krijgen, door de aanwezigheid van een dier wel lukt. Wanneer vooroordelen bij zorginstellingen zijn weggenomen, ontstaat er op afdelingen en bij mensen thuis weer een nieuwe dynamiek. Het zet mensen in beweging.’

Jan van Summeren laat zich kennen als een groot pleitbezorger van Stichting ZorgDier. Hij is gek op dieren, maar benadrukt vooral de professionaliteit van de opleiding tot vrijwilliger. Stichting ZorgDier steunt alleen projecten die duurzaam, veilig en verantwoord zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en activiteiten van deze Stichting?
Bezoek de website: www.zorgdier.nl

Geen opmerkingen: