Dierbare ontmoetingen


Sinds enkele jaren krijgt de inzet van dieren steeds meer belangstelling in Nederland bij de behandeling van mensen met psychiatrische problematiek. Andere landen als Amerika, Australië en Engeland zijn ons voorgegaan in de ontwikkeling om dieren in te zetten voor therapeutische doeleinden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze initiatieven een succesvolle bijdrage leveren aan het welzijn van mensen.

Therapie waarin dieren een rol spelen wordt Animal Assisted Therapy (AAT) genoemd. Met hulp van het dier (therapiehond, -kat, -konijn) werkt de cliënt aan cognitieve, sociale, emotionele en/of fysieke doelstellingen.

De positieve effecten
De positieve effecten zijn gemeten op velerlei vlakken. Naast de meer algemeen bekende effecten zoals verlaging hartslag, bloeddruk en stressreducerende werking, heeft de inzet van een zorgdier ook invloed op het sociale gedrag. Het bevordert de openheid van mensen ten aanzien van hun omgeving, vergroot het inlevingsvermogen en prikkelt zorgvaardigheden.

Ook op cognitief vlak zijn er positieve effecten. Een dier als onderdeel van de therapie stimuleert het geheugen, verbetert communicatieve vaardigheden en vergroot concentratie. Emotioneel gezien kunnen patiënten een gevoel van verbondenheid ervaren, emoties beter uiten en hechten op een veilige manier vanwege de onvoorwaardelijke acceptatie van dieren.

Wilt u meer weten? Lees dan eens verder op onderstaande interessante links:

 Bron: pets4care.nl

Geen opmerkingen: