“Maak je eigen feestje, hang zelf de slingers op.”In het Zuid-Amerikaanse Mexico is zij geboren en getogen, Dora een 52-jarige inspirerende vrouw. Jaren geleden is ze naar Nederland gekomen om hier Sociologie te gaan studeren. Dat bestond toen namelijk niet in haar geboorteland. Ze wilde zich in eerste instantie specialiseren in de richting van ontwikkelingsplanologie. Door omstandigheden is dat niet helemaal gelukt. Ze kon wel afstuderen, maar het was vanuit Nederland voor haar niet mogelijk om ervaring op te doen in dorpen van ontwikkelingslanden.

Wat opvalt aan Dora, is dat ze zeer diplomatiek en tactvol overkomt. Zij verklaart simpelweg dat Mexico een ongelooflijk gevaarlijk land is geworden en een ontzettend hoog criminaliteitscijfer kent. Daar heeft ze geleerd om tactvol en diplomatiek te zijn, anders leef je niet zo lang. Het is een kwestie van overleven dus! In Nederland heeft ze geleerd dat het precies andersom werkt om te overleven: “Mensen moeten zeggen wat ze voelen en denken en dan het liefst  met een ‘ik’- boodschap, zoals “ik vind dat…”.

Heimwee
Ongeveer veertien jaar geleden is Dora tijdens haar werk in Utrecht ziek geworden. Omdat ze in Nederland haar behandeling kreeg en die ook hard nodig had, kon ze niet meer terugkeren naar Mexico, al was dat wel de bedoeling. Ze mist Mexico ontzettend. Enerzijds uiteraard haar familie. Ze heeft gelukkig wel dagelijks contact met haar familielieden en vrienden via internet. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met hen. Ook voor haar werk zou ze het liefst het vliegtuig pakken naar Mexico om daar Indiaanse dorpjes te helpen ontwikkelen. Maar ze kan niet meer goed tegen de spanning van het reizen en werken. Paniekaanvallen en oriëntatieproblemen spelen haar dan parten. Met andere woorden; ze krijgt het benauwd wanneer ze niet weet waar ze is of hoe ze een ruzie tussen boeren over grond bijvoorbeeld moet aanpakken.

De Mexicaanse woont tegenwoordig in een rustige wijk in Den Haag in een beschermde woongroep van Stichting Anton Constandse. Maar eigenlijk vindt ze dat ze na vier jaar al genoeg vooruitgang heeft geboekt om de stap te zetten naar het wonen in een individueel beschermde woonvorm.

Feest in Mexico versus Nederland
Feesten in Mexico zitten vol met kleuren, lekker eten en activiteiten, waaronder veel dansen met familie en vrienden. Dora mist de traditionele Mexicaanse feesten heel erg en vindt dat de mensen in Nederland over het algemeen veel nuchterder zijn dan in Mexico. In Mexico is het gebruikelijk om te dansen en te bewegen tijdens een feest. Hier in Nederland gaan mensen meestal op een stoel zitten en praten, behalve wanneer ze langs het buffet lopen.

Hoe brengt Dora de feestdagen in het koude Nederland door? Tijdens de feestdagen doet ze in principe met van alles en nog wat mee. Stichting Anton Constandse organiseert veel activiteiten. Zelfs vorig jaar toen ze aan haar rechtervoet was geopereerd, was ze niet voor een gat te vangen. Ze kon met behulp van een busje van de Stichting en een aantal behulpzame mensen die haar in de bus hebben geholpen, gelukkig toch nog een feestje bijwonen. Omdat Dora ervaringsdeskundige is bij het Maatschappelijk Steun Systeem (MSS), werd ze ook opgehaald en gebracht naar het feestje georganiseerd door het MSS. “Probeer je eigen feestje te maken in het leven. Je moet zelf de slingers ophangen”, aldus Dora.

Tips van Dora voor een geslaagde feestmaand
Tenslotte een aantal tips van Dora voor iedereen die het moeilijk vindt om door de feestmaand te komen:
·               Koester en ontwikkel je goede eigenschappen en manieren. Wanneer je dit doet, dan wil iedereen je vriend zijn.
·               Verzorg jezelf en blijf beleefd. Zeker tijdens de feestdagen want dan letten mensen meer op elkaar. Bijvoorbeeld of je wel of niet netjes eet. 

Geen opmerkingen: