Parnassia zet haar beste beentje voor
Ellen van Hummel, psychiater en bestuurder bij Parnassia aan het woord:

Als individu kun je goede voornemens hebben, maar als organisatie kan dat natuurlijk ook. Ellen van Hummel is psychiater en bestuurder bij Parnassia en geeft haar visie op de voornemens van Parnassia.

“Er is voor ons geen speciale gelegenheid voor het maken van goede voornemens. Wij streven altijd naar zo optimaal mogelijke resultaten. Als onze patiënten aangeven baat te hebben bij de behandeling en er samen met hen wordt gewerkt aan het hebben, krijgen of houden van goede huisvesting, werk, opleiding, relaties met familie en vrienden en een goede lichamelijke gezondheid; dan zien wij onze voornemens goed vervuld”, vertelt Ellen.

Ellen: “Gaandeweg ontstaat het beleid door te luisteren naar patiënten, mantelzorgers, medewerkers, maar ook naar de politiek. Er zijn momenteel allerlei dingen aan het veranderen, waarvan drie opvallende: patiënten willen mede door beschikbare informatie op internet graag meebeslissen, ze willen meedoen in de maatschappij en de politiek wil gezondheidszorg tegen lagere kosten. Dat is in een notendop de ontwikkeling van deze tijd.”

Werken in wijkteams
“Voor Parnassia zijn deze ontwikkelingen aanleiding om te gaan werken in zogenaamde wijkteams. De goede voornemens van deze wijkteams bestaan eruit dat we nog dichter aanwezig willen zijn in de wijk en daar de voorzieningen toegankelijk willen maken voor onze patiënten. En tegelijkertijd willen we de behandeling samenhangend vanuit één team aanbieden. Daarom nemen we ook mensen van Brijder verslavingszorg, Palier forensische zorg en iPsy de interculturele psychiatrie in het team op. Ook zijn ervaringsdeskundigen, mensen van de thuiszorg en woonbegeleiding onderdeel van deze teams en zo kunnen we vanuit alle disciplines de krachten bundelen”, vult Ellen aan.

“De meerwaarde van de wijkteams komt erop neer dat patiënten meer op maat worden bediend, ‘minder van het kastje naar de muur worden gestuurd’ en ‘er geen mensen tussen wal en schip vallen’. Dat moeten patiënten gaan merken dit en komend jaar.”

Meerdere leefterreinen op orde
“Mensen voelen zich vaak een stuk beter als het op meerdere leefterreinen goed met ze gaat. Als je een goed huis hebt, als je lichaamsbeweging hebt, als je mensen om je heen hebt, goede familiecontacten en ook als je een goed inkomen hebt. Juist op die leefgebieden hadden we al veel zaken geregeld, maar niet als een mooi samenhangend geheel. En ook niet met voldoende kennis van wat er eigenlijk om de hoek dichtbij huis te halen is. Daar zetten we dit jaar flink op in”, aldus Ellen.  

“Maar ook al loopt alles op rolletjes, er kunnen zich altijd nog nare gebeurtenissen in je leven voordoen waardoor je van slag raakt. Door er sneller bij te zijn proberen we te voorkomen dat iemand moet worden opgenomen. Ook al zijn de klinieken nog zo mooi en de medewerkers daar nog zo kundig, liever ben je toch in je eigen huis.”

Geen opmerkingen: