Training ‘Samen deskundig’ bij Stichting Kompassie


De training ‘Samen deskundig’ is ontwikkeld door Steunpunt GGZ Utrecht en wordt aangeboden door stichting Kompassie in Den Haag, het steun- en informatiepunt GGZ Den Haag. In deze cursus leert u bewuster met uw ervaring als ggz-cliënt om te gaan. Het gaat hierbij niet alleen om het verwoorden van deze ervaring, maar ook het actief en productief inzetten hiervan in uw dagelijkse bezigheden, sociale relaties, werk en opleiding. Cursisten wisselen ervaringen uit met lotgenoten en proberen zo meer grip te krijgen op hun leven mét psychische problematiek. Door herkenning ontstaat erkenning, dat weer leidt tot meer zelfvertrouwen en hoop voor de toekomst. De cursus wordt begeleid door een professional en tevens een ervaringsdeskundige medewerker. Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat.

Meer informatie
De training ‘Samen deskundig’ is zojuist van start gegaan in Den Haag. Door de belangstelling probeert Kompassie de training later dit jaar nogmaals aan te bieden, maar dit is nog niet zeker. Voor meer vragen over de training kunt u contact opnemen met stichting Kompassie via info@kompassie.nl of bel 070-427 32 40.

Geen opmerkingen: