Herstel en empowerment gaan hand in handIn dit artikel zullen we u eerst iets vertellen over de principes van herstellen. Dan zult u zien dat ook empowerment hier onlosmakelijk mee verbonden is. Over empowerment leest u meer in het volgende artikel.

Iedereen die ooit een psychiatrische diagnose heeft gekregen, staat voor de uitdaging een proces van herstel door te maken. Daarmee bedoelen we niet genezen van een ziekte. Aangaan van uw herstelproces betekent om dat wat u is overkomen, een betekenisvolle plaats in uw leven te geven. En van daaruit verder te gaan, uw mogelijkheden te ontdekken en ze te benutten.

“Verander muren in deuren”
(Loesje)


Herstellen betekent het accepteren van je kwetsbaarheden en de beperkingen die daaruit voortvloeien. Overigens betekent die acceptatie niet dat u uw aandoening lijdzaam ondergaat en u volledig schikt. Herstellen veronderstelt een actieve vorm van accepteren: niet berusten in uw kwetsbaarheden, maar uitgaan van de mogelijkheden die u als mens heeft. Herstel gaat om een uniek persoonlijk proces, waarin u uzelf losmaakt van de term ‘psychiatrisch patiënt’, de regie hervindt en uw leven opnieuw inhoud en richting geeft.

Herstel, een proces van vallen en opstaan
Herstellen gaat niet vanzelf. Het kost tijd en gaat gepaard met vallen en opstaan. Het is een proces dat begint met uitzoeken wat er werkelijk met u gebeurt om daaraan vervolgens betekenis te geven, zodat u ermee kunt leven. Het gaat er bijvoorbeeld om te achterhalen wat er voor heeft gezorgd dat u in een psychiatrisch ziekenhuis terecht bent gekomen en wat u kunt doen om dat te veranderen.

Principes die belangrijk zijn voor herstelprocessen:

* Vertrouwen in uzelf en in anderen
* Hoop en geloven: u zal herstellen
* Geloof in uzelf
* Zelfbeschikking
* Verbonden zijn op menselijk niveau
* U heeft een eigen stem
* Het is belangrijk om dromen te volgen

Ondersteuning bij herstel
Herstelprocessen verschillen van persoon tot persoon. Wat u voor uw eigen herstelproces nodig heeft, is erg persoonlijk en goed om eens voor uzelf uit te zoeken. Belangrijk is: u doet het wel zelf, maar niet alleen. Bij de zorg en ondersteuning van herstel zijn veel mensen en disciplines betrokken: lotgenoten, familie en vrienden, maatschappelijke instellingen en de algemene en specialistische geestelijke gezondheidszorg. Heeft u uit al deze hoeken voldoende ondersteuning aangehaakt bij uw herstel? Onderzoek het eens en kijk hoe u uw eigen draagvlak kunt verbreden.

“Je kunt de golven niet tegenhouden. Maar je kunt wel leren surfen.”
(Khaled Hosseini, Amerikaanse schrijver)

Herstellen en heel worden; de ene stap voor de andere
“In 2010 kwam ik de liefde van mijn leven tegen. We hebben één jaar een relatie gehad. Het was een schitterend jaar. Hij bracht mijn eerdere ervaringen volledig in balans. En toen beëindigde hij de relatie omdat hij die niet aankon. Want ook hij had al heel wat achter de rug.

En ik? Ik bleef gezond! Ik heb wel erg gehuild, maar ben niet teruggevallen in mijn aandoeningen. Hoe kwam dat? Ik zette de ene stap voor de andere. Eerder had ik al ervaring opgedaan in de samenwerking met bijzondere hulpverleners én mijn lieve moeder. Zij gaven me de ruimte om me te ontwikkelen in de richting die ik zelf wilde. Ik bleef doorgaan met mijn werkzaamheden als psycholoog en ervaringsdeskundige. En ik blijf werken aan de ‘restverschijnselen’ van mijn aandoening.

Dromen gaven me de drive om door te gaan. Mijn droom voor 2012 is me te blijven ontwikkelen in het werk dat ik doe en ik hoop dat de liefde opnieuw op mijn pad komt.”

Myla Barendregt, ervaringsdeskundige

Bron: Initiatiefgroep Herstelondersteuning, maart 2011; Rivierduinen 

Geen opmerkingen: