De toekomst: behandeling en begeleiding via internet

Parnassia is bezig om een zogenaamd ‘e-health warenhuis’ op te zetten. Dat wil zeggen dat patiënten en familieleden via internet toegang hebben tot behandeling en begeleiding. Zij kunnen zelf kiezen op welk moment van de dag, avond of nacht ze gebruik willen maken van (een nu nog beperkt aantal) mogelijkheden. Er staat al een aantal hulpprogramma´s tentoongesteld in het warenhuis.Hoe werkt het?
Wilt u gebruikmaken van deze modules dan overlegt u eerst met uw behandelaar of zo’n module iets voor u is. Per 1 juni krijgen alle nieuw ingeschreven patiënten automatisch een inlogcode thuisgestuurd voor “Mijn Parnassia” (zie www.parnassia.nl). Voor patiënten die al een module volgen, verandert er niks. Het loont zeker de moeite om met uw behandelaar eens achter een computer te gaan zitten op een van de locaties om rond te kijken in het e-health warenhuis. Vraag er gerust om, er is geen bijzondere computer voor nodig. Als u naar filmpjes op bijvoorbeeld ‘You Tube’ kunt kijken dan is uw eigen computer ook geschikt. Het scheelt in ieder geval in reistijd en reiskosten. En niet voor alles hoeft u uw behandelaar ook persoonlijk aan een bureau te spreken.

Begeleide en zelfhulpmodules
In het e-health warenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen begeleide modules en zelfhulpmodules. Bij de begeleide modules heeft u persoonlijk e-mailcontact met een behandelaar. Deze behandelaar loodst u met raad en daad door de module heen.
Voorbeelden van deze modules zijn de cursus Psychose, de cursus Piekeren, een cursus voor naasten (mantelzorgers) en er is in de nabije toekomst een zogenaamd digitaal spreekuur. Als u geen acute problemen heeft, maar wel via een veilige internetverbinding contact wil hebben met uw behandelaar, dan kan dat via dit digitaal spreekuur. Twee keer per week zullen dan de vragen beantwoord worden door uw behandelaar.

Wilt u meer weten over hoe u uw leven kunt oppakken na het doormaken van een psychose?
Via internet kunt u de cursus Psychose volgen. U ontdekt dan hoe het zit met uw psychose en wat u eraan kunt doen. Ook wensen op het gebied van wonen, werken, vrijetijdsbesteding en omgang met anderen kunt u zo (beter) leren aanpakken. De cursus Piekeren kan helpen om meer grip te krijgen op piekergedachten. U leert om u minder vast te bijten in uw problemen en deze los te laten. In de module voor mantelzorgers kunnen familieleden, wanneer ze overbelast dreigen te raken, worden ondersteund in het hervinden van andere sociale rollen naast het zorgen voor hun dierbare.

Hiernaast komen er ook zelfhulpmodules. Het woord zegt het al; onafhankelijk van een behandelaar kunt u zelf een module volgen. In de toekomst zullen deze beschikbaar zijn bij Parnassia.

Meer informatie
Op de website kunt u ook informatie vinden over bijvoorbeeld psychose, schizofrenie, posttraumatische stressstoornis, stress, overspannenheid, burn-out, verslaving en slaapproblemen. Voor meer informatie over het e-health warenhuis kijkt u op www.parnassia.nl/Service/mijn-parnassia/Ehealth-modules. Neem voor vragen hierover contact op met uw behandelaar.

Geen opmerkingen: