Uit de praktijk: Omgaan met vrije tijd is te leren

Omgaan met vrije tijd: voor de één een vanzelfsprekendheid, voor de ander best lastig. De cursus ‘Omgaan met vrije tijd’ biedt handvatten voor diegenen die een steuntje in de rug op dit gebied kunnen gebruiken. In deze cursus gaat het nu eens niet over ziekte of symptomen, maar juist over het gezonde deel van het leven: hoe kan je als mens plezier beleven aan vrije tijd.

De cursus vindt plaats in samenwerking met REAKT en bestaat uit vier onderdelen, verdeeld over ongeveer tien bijeenkomsten.

1. Voordelen benoemen van recreatieve activiteiten.

2. Informatie verzamelen over recreatieve activiteiten.

3. Uitzoeken wat nodig is voor een recreatieve activiteit.

4. Evalueren en voortzetten van recreatieve activiteiten.

Naast uitleg over deze vier onderdelen bezoeken de cursisten instanties, buurthuizen en andere plaatsen waar ze een leuke activiteit kunnen ondernemen.

Leerzaam en vooral leuk

De cursus is nu een paar keer volledig gegeven. Reacties van cursisten zijn positief. “Ik heb de cursus als leerzaam en vooral leuk ervaren”, aldus een deelnemer. Met name mensen die vastlopen in het vinden en behouden van een recreatieve activiteit hebben er veel baat bij. Brainstormen met elkaar over mogelijke activiteiten helpt in dit geval en wekt ook enthousiasme. De docenten motiveren cursisten zoveel mogelijk om daadwerkelijk op stap te gaan. De huiswerkopdrachten die bij de cursus horen, laten de cursist nadenken over eigen mogelijkheden.

Bij voldoende nieuwe aanmeldingen kan de cursus binnenkort weer van start gaan. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Sylvana de Jong, Leggelostraat 85 in Den Haag, bereikbaar via secretariaat: T (070) 391 81 00.

Geen opmerkingen: