MEE helpt bij het vinden van het juiste loketDe toekenning van indicaties wordt steeds strenger. Het Ministerie van VWS heeft MEE gevraagd om vanaf nu ondersteuning te bieden aan mensen die geen of minder begeleiding ontvangen. Het gaat dus om alle mensen die in 2009 worden geherindiceerd en hun indicatie verliezen of terugvallen in aantallen uren begeleiding. MEE ondersteunt hierin mensen bij het vinden van het juiste loket, (bijvoorbeeld de gemeente) om het niveau van de zorg die zij al krijgen zoveel mogelijk op peil te houden.

Wat is Stichting MEE precies?
Stichting MEE is er in de regel voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking. Ook mensen met achterstand in de ontwikkeling en/of een chronische ziekte kunnen bij stichting MEE terecht. Maar ook mensen met psychiatrische problematiek kunnen zich richten tot stichting MEE.

Tot de taken van MEE behoren het verstrekken van informatie en het adviseren en ondersteunen van mensen met een beperking, handicap en/of chronische ziekte. Een consulent van MEE denkt dan ook MEE, doet soms MEE, lacht MEE, steunt MEE enzovoorts. MEE staat dus symbool voor het samenwerken van cliënt en consulent naar een goed leven met een beperking.
 
Kernbegrippen zijn emancipatie en participatie. Mensen kunnen veel zaken zelf oplossen, meer dan aanvankelijk voor mogelijk gehouden wordt. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. De dienstverlening van MEE is pas aan de orde wanneer u niet op eigen kracht of met hulp vanuit uw naaste omgeving een acceptabele mate van bestaan kan realiseren. De dienstverlening is er vervolgens op gericht u zo snel mogelijk weer in staat te stellen om uw eigen regie te voeren.

Met welke vragen kunt u terecht?
Bij stichting MEE kunt u terecht met vragen over alle levensterreinen, zoals:
-      thuishulp
-      financiële regelingen
-      wet- en regelgeving
-      wonen
-      arbeid en dagbesteding
-      onderwijs
-      vrijetijdsbesteding en informatie
-      vervoersmogelijkheden

Wilt u meer informatie?
U kunt voor meer informatie terecht bij de MEE organisatie bij u in de buurt
T 0900-999 88 88 (lokaal tarief) of kijk op http://www.mee.nl/

Geen opmerkingen: